Hur hanterar jag farligt avfall?

car-trash Som privatperson vilka saker får jag ta hand om och vad måste jag överlåta till proffsen?Vid större mängder farligt avfall som vid sanering kan det vara bra att anlita en firma som tar hand om jobbet åt dig. Att låta proffs som RGS90 ta hand om avfallet, säkerställer att materialet blir korrekt omhändertaget.I många produkter som används i hemmet finns det små mängder farliga ämnen, som sammantaget kan göra stor skada om det inte tas om hand rätt. Därför är det viktigt att farliga avfall sorteras rätt och lämnas in på rätt plats, då dessa kan innehålla ämnen som tillexempel är cancerframkallande och giftiga.Det är kommunernas ansvar att samla in, transportera och behandla avfallet och samtidigt är varje hushåll skyldiga att sortera ut det farliga avfallet. Du får inte spola ner eller källsortera med annat avfall. En utförligt lista av produkter kan hittas på Giftinformationscentralen.Hos de flesta återvinningscentraler finns speciella platser miljöstationer, för att lämna sorterat farligt avfall. Batterier, bly, kvicksilver, glödlampor, sprayburkar, lack, färg, lim och impregnerat trä är några exempel. I vissa kommuner finns dessa utställda vid bensinstationer.Bilar och båtar ska lämnas till respektive skrot för omhändertagande. Vapen och ammunition ska lämnas in till polisen och läkemedel, sprutor och kanyler ska lämnas in på ett apotek men kvicksilvertermometrar och Cytostatika (cancermedicin) ska däremot lämnas till din återvinningscentral.Det finns många platser runt om i landet som kan vara förorenade i marken av en eller annan anledning. När du köper mark är det alltid bra att kolla upp med kommunen hur deras register angående tomten ser ut. I de fall det förekommer någon typ av förorening ska marken saneras. Det åligger säljaren att ordna detta, men i vissa fall kan det bli upp till köparen att göra. Det kan också vara så att du själv står som ägare på marken när föroreningen sker och i detta fall är det givet vem som bär ansvaret.Vid sanering ska all förorenad jordmassa bort och beroende på hur stor yta det gäller, så kan det vara så att det måste forslas och grävas av större fordon vilket det finns företag som är specieliserade på.