Hur hittar man rätt personal?

Precisa manualer för att anställa personal är mycket svåra att sammanställa. Det finns helt enkelt för många ”om” och ”men”. Översiktliga råd kan tyckas alltför generella men utgör ändock goda grunder för rekryteraren. Att anställa en person idag är ingen bagatell för småföretagaren som det kanske är för storföretaget. Trots detta tar inte ens den största jätten till AB lätt på detta beslut, speciellt inte om det är fråga om en person i nyckelställning. JobbintervjuMed dagens pressade situation kan snart sagt varje position sägas vara av delikat natur. SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har experttips att dela ut i en artikel på Drivaeget.se. Ett av de många bra förslagen är att ta sig an en pensionär, det kan i alla fall vara bra för en kortare tid under ett tillfälligt uppsving. Denne kan också fungera som mentor till en ung nyanställd.Att välja ut rätt förmågaDen som är osäker på egen förmåga att anställa rätt person skall absolut anlita en headhunter. En sådan inrättning har definitivt stor och bred erfarenhet. Man skissar upp vilka krav som ställs, vilken bransch som gäller och matchar detta mot kandidater som ingår i rekryteringsfirmans nätverk. Den första utvärderingen följs av djupare studier och intervju. Kompetens ställs i fokus men även andra kriterier som tidigare resultat och personens framåtanda väger in. I slutsteget presenteras upp till en handfull kandidater för uppdragsgivaren. Minimum tre med önskad profil samt personer som kan bredda företagets kompetensområde. Slutligen har uppdragsgivaren avgörandet i sin hand. Man kan lita på att alla referenser är checkade och bästa möjliga kandidater står till förfogande. Det sparar tid för företaget och ökar möjligheterna att man hittar rätt person.Mycket hänger på digDet ligger stort ansvar på dig som har hand om rekryteringen. Det är du som ska kunna lista ut vilka personer som är intressanta att intervjua. Försök att dra ned på rekryteringstiden genom att vara så tydlig som möjlig när ni ansöker om personal. Skriv in vilka uppgifter som krävs, vad personalen kan förvänta sig för karriär i ert företag, längden på anställningen och även vilken lön som erbjuds. Genom ärlighet kan du slippa att få in en massa ansökningar som inte ens är intressanta för er.