Hur skyddar jag huset mot väder och vind?

Är man husägare i någon form är det av största vikt att man tänker på att skydda sitt hem på bästa sätt, framför allt när det kommer till att det säkra det mot vädrets makter. Makter som på många håll kan vara starka, vilket inte minst det gångna året visat.hus sett genom regnEn av de delar på huset som är allra viktigast att skydda är fasaden eftersom denna är hårt utsatt av regn, snö, sol och vind. Av den anledningen är det viktigt att med jämna mellanrum måla om fasaden eller liknande för att säkerställa att den är i bra skick. Normalt sett bör man måla om en fasad med 10-15 års mellanrum.Något som är viktigt när man målar om fasaden är att göra ett bra förarbete genom att lägga både grundolja och grundfärg innan man målar med täckfärg. Ett bra tips är också att använda sig av så kallad akrylatfärg eftersom denna har en längre livslängd än andra färger.En sak som kommer att bli allt viktigare i framtiden är att skydda sitt hus mot olika typer av naturfenomen vilka är en konsekvens av de allt mer märkbara klimatförändringar som pågår. Det kan till exempel handla om att skydda sig mot vattenläckor, röta, höga inomhustemperaturer samt översvämningar, något vi tidigare skrivit om här på sajten.Bor man i eget hus är det också viktigt att skydda sig mot åska och blixtnedslag på olika sätt. Bra tips om man vill skydda elektrisk apparatur och dylikt kan vara att till exempel installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd. Ett annat alternativ kan vara att installera en åskledare som jordar ned överspänningar som kommer från elnätet direkt ned i marken.