Hur skyddar jag mig mot översvämningar?

gammalt hus i vattenMånga områden i vårat avlånga land befinner sig alltid under viss risk för översvämning, vare sig det beror på ovanligt stora mängden skyfall eller smältvatten.  Det bästa sättet att skydda sig är alltid att vara förberedd. Ta för det första och kontrollera att din försäkring täcker översvämningsskador. Om den inte gör det så kan det innebära en riktigt stor ekonomisk förlust för dig den dagen översvämningen faktiskt händer. Se till att ha en plan klar för hur du skall klara dig om huset ej går att bo i ett tag. Bor du i hyresrätt bör du höra med hyresvärden gällande försäkringsskydd och boende om lägenheten ej går att leva i på ett tag.

Planera hur du skyddar din bostad

Att skydda sin bostad innebär dels att försöka avskärma huset från eventuella vattenflöden. Hur du kan eller bör göra det beror helt på husets placering i förhållande till vattenmassorna. Om det är rimligt att bygga en skyddsvall är det den bästa långvariga lösningen. Om det inte är möjligt bör du åtminstone ha möjligheten att skydda husets sockel med byggplast och sandsäckar, glöm inte att bygga högre skyddsvallar runt dörrar som inte håller lika tätt.Se till att blockera alla golvbrunnar och toalettstolar för att förhindra att de för in avloppsvatten i huset vilket är en stor risk under översvämningar.Välj att redan innan eventuell översvämning köpa in en dränkbar pump som du sedan kan använda i källaren för att hantera det vatten som lyckats ta sig igenom den skyddsbarriären du byggt upp.Om vattentrycket är för högt utanför huset bör man vara försiktig med pumpningen, vattnet i källaren kan nämligen ha en stödjande funktion för väggarna som annars trycks in av vattenmassorna utifrån.Om det värsta skulle hända och det inte längre är säkert att vistas i bostaden behöver du ha en plan för att på ett säkert sätt att ta dig därifrån. Om vattnet drar förbi huset kan de lätt bli svårt att avlägsna sig själv, redan vid 15 cm högt vatten fälls en människa enkelt och vid 45 cm dras bilar iväg.Det är viktigt att i huset förvara ett förråd med dricksvatten och mat utifall du blir fast och ej kan ta dig därifrån.Om du bor i områden som ligger i riskzonen för översvämningar brukar oftast lokala myndigheter ha planer på plats för hantering av dessa kriser. Du kan testa att söka på deras hemsidor efter information som är aktuell för just dig.Informationen i denna artikeln är sammanställt från artiklar och broschyrer från bland annat Dinsäkerhet.se.