Hur vintertäcker jag mina rosor?

Varje rosälskares fasa är att få sina delikata små skyddslingar frostskadade. Men det finns knep för att minska risken för skador under vintersäsongen.I slutet av oktober börjar det bli dags att se över sina rosor. De som bor längst söderut kan vänta lite längre. Börja med att plocka bort gamla blad från rosen och var noga med att även plocka bort dem som ligger på marken. På så sätt minskar risken för spridning av svampangrepp. Kupa sedan jord eller bark kring rosens stam. Klipp bort gamla knoppar. Avsluta med att täcka med granris.Det är svårt att få känsliga rossorter att överleva vintern där klimatet är kallt. Det som fungerar bäst är att helt enkel odla rosor som är härdiga till den klimatzon bor i. Det begränsar urvalet av sorter men det är inte heller så kul att år efter år få sina rosor sönderfrusna.