Vad är ett liggsår?

Numera kallar man det för trycksår. Det är en skada som uppstår mycket inom sjukvården och som är ett riktigt problem då situationen kan göra det svårt att skapa omständigheter då såret får tid att läka. Trycksår uppkommer lokalt på huden, ofta där man har benutskott. Trycket som man talar om är det som sker av personens kroppstyngd mot ett underlag. Hälar och korsben är väldigt utsatta eftersom den underliggande vävnaden mellan hud och ben är väldigt tunn. Hur lång tid det tar innan ett trycksår bildas beror på olika faktorer: hur länge området ligger under tryck och hur hårt, till exempel. Man kan också få trycksår i kombination med skjuv. Skjuv är när flera lager av vävnad förskjuts. Ett exempel skulle vara att man höjer delar av överkroppen vilket gör att personen glider lite nedåt på underlaget. I grunden handlar det om försvårad cirkulation.Trycksår är vanliga hos äldre samt det med nedsättande rörelsefunktioner såsom handikappade och överviktiga. Därför har hemtjänst och sjukhus insatta tider när de ska hjälpa patienterna att vända på sig till en ny position. Inom sjukvården är det vanligt att de i riskzonen för trycksår, eller som redan fått det, får ligga på specialgjorda madrasser som avlastar trycket. Får man behandling hemma får man står för kostnaden själv. Det är ofta rekommenderat av sjukvården att införskaffa tryckavlastande möbler om den sjuke eller rörelseförhindrande kommer att vara stillasittande eller liggande under långa perioder.Trycksårsbehandling sker i flera steg. Det första är att avlägsna trycket helt så såret får andas och börja läka. Har man fått såret av en sittande position ska man byta positionen var femtonde minut om man kan. För liggande patienter ska positionen bytas minst varannan timme. Ett större angrepp på trycksåret är att ta bort den all vävnad som är död eller infekterad. Man måste hålla det rent och rengöra såret ofta. Förbandet över såret måste tillåta såret att vara fuktigt så läkningen främjas.