Vad är hushållsnära tjänster?

År 2007 infördes det som idag kallas för RUT-avdrag. Det betyder att man som privatperson (ej företag) kan få halva kostnaden betald för tjänster som innefattas av detta avdrag s.k. Hushållsnära tjänster. När RUT infördes gjordes det till stor del på grund av att en stor del av all städhjälp som utfördes i hemmen genomfördes svart. Genom att med hjälp av avdraget kunna göra att kunden bara betalade halva summan var tanken att den vita städhjälpen skulle konkurrera bort den svarta.

Från början var det alltså ett stort fokus på städning men med tiden har det tillkommit en rad olika tjänster som
det är möjligt att göra RUT-avdrag för. Generellt ska det vara en tjänst som är kopplat till hushållssysslor i hemmet eller i trädgården. Därtill innefattar även RUT-avdraget läxläsning och barnpassning. Några exempel på hushållsnära tjänster är:

  • Städhjälp – Detta har varit den största kategorin av hushållsnära tjänster som beställs varje år sedan RUT infördes. Antalet städfirmor har ökat markant och att anlita städhjälp är betydligt vanligare idag än för 10 år sedan.
  • Läxhjälp – Från början stod det tydligt i skatteverkets regler att barnpassning var en aktivetet som klassades som hushållsnära tjänst. Man ansåg då att barnen maximalt fick vara 15 år. Detta var något som läxläsningsföretag tog vara på och ”passade barnen” samtidigt som de läste läxorna med dem. Detta gjorde att justeringar gjordes och vid nyårsskiftet 2012/2013 blev det klart att läxläsning även skulle vara hushållsnära tjänst även om ungdomarna var över 15 år.
  • Egen bartender – Ett av de mest uppmärksammade fallen av RUT-avdrag var mannen som anlitade en egen bartender på en fest som han höll i sitt hus. Skatteverket prövade fallet och kom fram till att detta var inom ramarna för vad som krävdes även om det skapade en livlig debatt kring vad skattepengar egentligen ska bekosta.
  • Trädgårdsarbete – Klippning av gräsmatta, häckar och träd är hushållsnära tjänst i likhet med rengöring av altan. Däremot klassas inte bortforsling av trädgrenar och annat till återvinningstation som hushållsnära. Detta främst för att tjänsten i huvudsak inte utförs i hemmet.

Är man osäker på vad som klassas som hushållsnära tjänst går det att se en lång lista på Skatteverkets hemsida på exempel på vad som är godkänt och vad som inte är godkänt. De som fortfarande känner sig osäkra rekommenderas att kontakta Skatteverket.