Vad är LOU och LUF?

Att hålla koll på alla Sveriges lagar är inte lätt och som tur är ofta inget man behöver vara stensäker på, om man inte arbetar med just lagar. LOU och LUF är dock två stycken lagar som för de flesta människor dyker upp med jämna mellanrum i vardagen eller i arbetet och det kan faktiskt vara nödvändigt att veta hur det fungerar med dessa lagar.LOU är Lagen om offentlig upphandling. Den ser till att myndigheter och andra organisationer som finansieras av allmänna medel inte kan köpa vad som helst. Utan LOU skulle det finnas en risk att statens skattepengar används till sådant som inte gynnar folket.LUF, som står för Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, har i stort sett samma syfte som LOU. Skillnaden är att den gäller för de myndigheter och organisationer som är i försörjningssektorn. Den här lagen reglerar inköpen lite mindre detaljerat, men är också väldigt viktig att följa och den kontrolleras noggrant.Arbetar man på en myndighet eller organisation som finansieras av allmänna medel är det här väldigt viktiga saker att kunna. Som privatperson kan det dock vara svårt att ta reda på hur det fungerar i detalj och vad som är extra viktigt att veta. Lyckligtvis finns det företag som erbjuder utbildning och konsulthjälp inom precis de här områdena, ett av dessa företag är konsultföretaget Magnus Josephson. De hjälper företag att lyckas inom den offentliga sektorn.När ett inköp görs över 290 000 kronor finns det mycket tydliga instruktioner på hur processen ska gå till. Sådan här kunskap behöver även de företag som handlar med myndigheter och organisationer som har rätt till allmänna medel. Kommuner och landsting är ställen där många personer arbetar, men som kanske inte har fått den utbildning som krävs för att följa dessa lagar i detalj.