Vad innebär att ha bil?

Är man i färd att köpa bil finns det en hel del att tänka på vad gäller själva köpet, men kanske framför allt vad gäller själva ägandet och vad det innebär att ha bil.

Besiktning

En av de allra viktigaste sakerna att tänka på när man äger en bil är att den med jämna mellanrum skall besiktigas. Beroende på hur gammal en bil är behöver den besiktigas olika ofta. En helt ny bil behöver inte besiktigas under de tre första åren. När en bil är fem år eller äldre skall den besiktigas varje år. Som bilägare blir man inte automatiskt kallad till besiktning utan man är själv ansvarig för att den blir besiktigad. Om bilen inte är besiktigad när den skall ha varit det beläggs bilen med körförbud.

Försäkring

En annan sak som är viktigt är att man har någon typ av försäkring för sin bil. Den så kallade trafikförsäkringen är obligatorisk för samtliga motorfordon i Sverige och är således något man måste ha. Utöver den är det bra att även ha en bilförsäkring via ett försäkringsbolag ifall skador på bilen skulle uppstå.

Däck

Att ha bra och rätt däck på bilen är också av största vikt. Enligt lag ska ett sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm för att vara godkänt. Dock är det bra att ha ett däck med ett mönsterdjup på åtminstone 3 mm för att få bra grepp. Under tiden 1 december till och med 31 mars skall alla bilar ha vinterdäck om det råder vinterväglag vill säga. Vinterdäck ska ha ett mönsterdjup om minst 3 mm samt vara märkta med M+S, som står för ”mud and snow”.

Service och underhåll

Att med jämna mellanrum serva och underhålla sin bil är också viktigt. Är man ingen Bosse Bildoktorn bör man lämna in bilen på en verkstad för service. Är man dock kunnig bil och väl förtrogen med handhavandet tjänar man givetvis på att skruva själv.