Vad innebär ”egen brunn”?

I Sverige beräknas hela 1,2 miljoner människor få sitt dricksvatten från en egen brunn. En egen brunn kan det räknas som om den håller färre än 50 personer med dricksvatten. Det finns både för- och nackdelar med egen brunn. Fördelen är att vatten från egen brunn många gånger smakar bättre, särskilt om du har möjlighet att ta vattnet från kallkälla. Nackdelen med att ha en egen brunn är att det du själv som bär ansvaret för att kvaliteten är bra och skulle det uppstå några problem är det upp till dig att lösa dem. Rätt skött är däremot en egen brunn värdefull.brunn med handpump

Alltid rent vatten

För att du alltid ska ha tillgång till friskt dricksvatten kräver det att du regelbundet underhåller brunnen. Hos flera företag på nätet kan du få en kostnadsfri analys av vattnet och en skräddarsydd lösning för dina behov av vattenrening. Det är värdefullt eftersom en analys i vanliga fall kan kosta ganska mycket pengar.

Tjänligt dricksvatten

Det kommunala vattnet bedöms efter EU:s dricksvattendirektiv och kan vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. När det handlar om egna brunnar finns det däremot inte några sådana direktiv. Miljöbalken säger att du är skyldig att bedriva egenkontroll, men det står ingenstans hur omfattande den ska vara. Det är alltså upp till dig själv hur ofta du vill kontrollera ditt dricksvatten, men en rekommendation från Socialstyrelsen säger att du bör göra det åtminstone vart tredje år, eller oftare om du misstänker att vattnet kan vara förorenat. En bra idé är att låta göra analysen exempelvis efter vårfloden, när vattnet är som sämst.