Vilka är värsta åkommorna?

Sjukdomar av olika slag är något av det värsta som finns, framför allt om det rör sig om allvarligare sjukdomar som cancer, HIV och liggsår, vilka får betraktas som några av de värsta åkommorna.

Cancer

Cancersjukdomar kan uppträda i en rad olika former, som till exempel bröstcancer, prostatacancer, hudcancer och lungcancer, vilka alla tillhör några av de vanligaste formerna av cancer. Olika typer av cancer skiljer sig åt i olika utsträckning, dock med det gemensamt att de uppstår på grund av att en cellförändring sker någonstans i kroppen. Något som är vanligt är att cancerceller bildar tumörer, vilket dock inte är fallet hos alla cancerformer, som till exempel vid blodsjukdomen leukemi.Orsaker till att cancer uppstår kan vara många och påverkas av både genetiska och yttre faktorer. En vanlig orsak till att exempelvis lungcancer uppkommer är rökning, där sambandet är tydligt.

HIV

HIV står för humant immunbristvirus och om man smittas av detta börjar en speciell sorts vita blodkroppar med stor betydelse för immunförsvaret att brytas ned, därav namnet. Utan behandling leder HIV till AIDS, vilket står för acquired immune deficiency syndrome, vilket innebär att immunförsvaret blivit så svagt att man riskerar att dö av enklare åkommor, som till exempel en förkylning.När HIV och AIDS upptäcktes under 1980-talet fanns ingen behandling. Idag är behandlingen av HIV mycket effektiv och det går att leva ett långt och friskt liv även om man smittats av viruset. Dock kan man inte bli fri från HIV.

Liggsår

Liggsår, eller trycksår som det också kallas, är något som också kan vara mycket besvärligt om man drabbas av det. Ett liggsår orsakas av försämrad cirkulation i ett område av huden, vilket leder till att huden blir öm och röd och i förlängningen kan också sprickor och blåsor i huden uppstå.Genom att inte sitta eller ligga i samma ställning alltför länge kan man undvika att liggsår eller trycksår uppkommer. Dessutom är det viktigt att hålla huden mjuk, smidig och ren.En stor del av informationen i den här texten kommer från http://www.1177.se/Stockholm/.