Vilka lagar är viktiga att känna till?

Sverige styrs till stor del av olika lagar som var och en måste följa. Alla Sveriges lagar är samlade i boken Sveriges Rikes Lag. I den hittar man tusentals olika lagar inom en rad olika områden. Att lära sig alla lagar är givetvis omöjligt, dock kan det vara bra att känna till några stycken.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är den lag som reglerar hur myndigheter och andra organisationer som är finansierade av staten får lov att göra olika typer av inköp av varor och tjänster. Generellt gäller att alla inköp som överstiger en viss summa skall utannonseras så att alla som vill ska kunna inkomma med anbud.

Konsumentköplagen

En annan lag som kan vara bra att känna till är den så kallade konsumentköplagen som reglerar vilka rättigheter man har som konsument när man köpt en vara. Det kan till exempel vara bra att känna till att man som konsument har rätt att hålla inne med betalningen till dess att en vara är levererad samt att man alltid har rätt avbeställa en vara innan den levererats. Om ett köp inte gått helt rätt till kan man alltid vända sig till Konsumentverket för att få hjälp.

Trafikförordningen

Om man kör bil eller på annat sätt vistas ute i trafiken är det bra att känna till den så kallade trafikförordningen, som innehåller alla de lagar och regler som gäller på våra vägar. I princip kan man säga att trafikförordningen innehåller alla de regler man får lära sig när man tar körkort, så egentligen borde alla personer som innehar ett körkort känna till vad som står i trafikförordningen.